Zespół Miniaturyzacji i Analizy Śladowej PAN

Komitet Chemii Analitycznej PAN

Zespół Miniaturyzacji i Analizy Śladowej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Politechnika Warszawska, Warszawa (przewodniczący)
Dr Magda Caban, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Tomasz Dymerski, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Piotr Jamróz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr inż. Katarzyna Lech, Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Monika Pietrzyńska, Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Paweł Pohl, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr Anna Poliwoda, Uniwersytet Opolski, Opole
Dr hab. Iwona Rykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Michał Szumski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Marcin Wachelka, Selwa-Lab, Warszawa
Mariusz Szkolmowski, MS Spectrum, Warszawa